vėtyklės

vėtyklės
vėtỹklės sf. pl. (2) žr. vėtyklė 2: Kap išvalysim javus, kad vėtỹklės pagedo Krok.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • vėtyklė — vėtỹklė sf. (2) KII149, K, LsB500, Rtr, LVIV571, K.Būg, DŽ, NdŽ, KŽ, OGLII138, Vdk, Všt, Ppr, Žl, Bsg, vėtyklė̃ (3a) Š, OG155, NdŽ, KŽ, LKKXI155(Zt), Žrm, DrskŽ, Azr, Grv, Btrm, Nmč, Sb, Akn 1. SD1114, SD366,396, Q632, R, R303,406, MŽ, MŽ406,547 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šakelė — 2 šakẽlė sf. (2) 1. žr. 2 šakelės 1: Su dalge be šakẽlės dobilų nepapjausi Pc. Su šakelè reik pjaut miežius a avižas Škn. 2. smulkus atsišakojimas, atšakėlė: Dirgsnių šakelės rš. 3. E, NdŽ, KŽ plunksnos vėtyklės sudedamoji dalelė: Plunksna… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvėtyti — tr. K 1. Q64, D.Pošk, Š, Rtr, LVI828, J.Jabl, NdŽ, KŽ, Vgr, Sk, Jž, Dsn, Klt, Lp beriant išvalyti grūdus nuo pelų: Ižvėčiu SD1204. Aš išvėčiau grūdus ir atvėtas J. Aš kap ižvėtau, tai man sijot nereikia DrskŽ. Dabar kambainai javą nupjauna ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • privėtyti — 1. tr. NdŽ, KŽ; Ser išvėtyti daug grūdų: Išvėčiau didžiausią krūvą rugių ir privėčiau šimtą pūdų Š. Tos vėtyklės buvo – aš kiek privėtydavau! Alz. ^ Nevėtyk pelų, vis tiek grūdų neprivėtysi TŽIII376. | refl. tr.: Kol y[ra] vė[ja]s, reik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tuščias — tùščias, ià adj. (4) K, LsB563, Š, K.Būg, Rtr, RŽ, FrnW, NdŽ, KŽ; SD117,140, SD35, R, MŽ, Sut, L 1. kuriame nieko nėra, kuris be nieko, dykas; pršn. pilnas 1: Viena statinė turi būti pilna alyvos, o kitos tuščios J.Balč. Ir atnešu tau tùštį tą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užsklisti — 2 užsklìsti, užskliñta (ùžsklita), užsklìto (ùžsklitė) tr. užžerti: Užsklìtęs ant vėtyklės galo avižų, atnešiau vištom Trgn. | refl. tr.: Plaukais ažsìskličiau akis, kad saulė nelįst Ktk. sklisti; atsklisti; nusklisti; pasklisti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • zvimbinti — zvìmbinti, ina, ino RŽ, NdŽ, zvim̃binti NdŽ, DŽ 1. caus. 1 zvimbti 1. ║ Nezvimbink per daug [tarškyklės], Nenaudėlis išgirs TDrVI40. Pasidarydavom iš siūlų špūlyčių [vilkiukus] ir zvimbindavom J. Ap. O šaltas vėjas zvimbina laidus, nutiestus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žmogus — žmogùs sm. (4) KBII106, K, K.Būg, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, žmõgus (2) Snt, Grš, Rdn, Eig; SD118, SD36, KlC31, SC13, R, R254, MŽ339, Sut, N, LL18, BzB342, žmogỹs (4) LzŽ, žmuõ DP459; CI1051, Q294, Lex53, KlG55, KlM58,184, Sut, žmuõj Lz; gen. sing.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”